Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Mensen en ecosystemen kunnen op verschillende manieren in contact komen met ZZS. Bijvoorbeeld via alledaagse producten, lucht, water of bodem. De negatieve effecten zijn vaak pas na lange tijd merkbaar. 

Om uitstoot naar de lucht en lozingen van ZZS door bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de overheid hiervoor wet- en regelgeving vastgelegd. Onze diensten geven vergunningen af en houden toezicht op bedrijven die met ZZS werken. Zo controleren onze specialisten of bedrijven zich houden aan de milieuregels.

Een selectie uit onze openstaande vacatures

Bekijk alle vacatures

Financieel analist milieu

  • Groningen
  • Meer dan 32 uur
  • Per: direct
ODG

Toezichthouder bodemsanering

  • Groningen
  • Meer dan 32 uur
  • Per: direct
ODG

Adviseur Geluid

  • Drenthe
  • Meer dan 32 uur
  • Per: direct
RUD Drenthe