Energiebesparing, geluidsoverlast
en gevaarlijke stoffen:

stuk voor stuk milieuthema's waaraan we dagelijks werken.

Met behulp van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies dragen al onze collega’s bij aan een veilig en schone leefomgeving. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Daarbij werken ze aan verschillende milieuthema’s die dagelijks in het nieuws zijn. Zoals de thema’s hieronder.

Asbest

Thema Asbest

Het inademen van asbestvezels kan op termijn ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid.

Bodem

Thema Bodem

Bodem, ondergrond en grondwater zijn belangrijke onderdelen van onze leefomgeving.

Energie/duurzaamheid

Thema Energie/duurzaamheid

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Externe veiligheid

Thema Externe veiligheid

Explosieve, brandbare en giftige stoffen bij bedrijven kunnen een ramp veroorzaken in de omgeving.

Geluid

Thema Geluid

Regelmatige blootstelling aan te veel en te hard geluid kan gevolgen hebben voor je gezondheid.

Lucht

Thema Lucht

Een schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid en die van de aarde.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Thema Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid.