Jolanda

Vergunningverlener Milieu

“Als vergunningsverlener bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe heb ik te maken met wetgeving die vaak verandert”, vertelt Jolanda Abbing. “Dat is precies wat mijn werk leuk én uitdagend maakt. Bij onze omgevingsdienst behandelen we milieuzaken in opdracht van de gemeenten en de provincie. Om een aanvraag voor een omgevingsvergunning te kunnen beoordelen, moet ik op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Op basis daarvan besluit ik of een vergunning wel of niet wordt verleend. Als de aanvrager twijfelt of het besluit correct is, kan diegene naar de rechter gaan. Als die bevestigt dat het besluit juist is, zie ik dat als een bekroning op mijn werk. Dan heb ik mijn werk goed en zorgvuldig uitgevoerd.”

Adviseren
Naast het zorgvuldig beoordelen van vergunningen voor vooral agrarische bedrijven heeft Jolanda meer taken en verantwoordelijkheden. “Ik behandel onder meer de aanvragen voor het mogen afsteken van vuurwerk bij evenementen. Daarnaast heb ik een adviserende rol. Ik denk mee bij individuele plannen die niet direct in het bestemmingsplan passen. En ik adviseer bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen.

Zorgvuldig zijn én up-to-date blijven, dat maakt mijn werk interessant.

Kennisdelen
Het werk van Jolanda gaat nog verder. Ze is ook voorzitter van het maandelijkse agrarisch kennisoverleg. “Hierin zitten onder anderen vergunningverleners, toezichthouders en juristen. Daarmee is er binnen dit overleg veel kennis beschikbaar. Door onze expertises te delen en werkafspraken te maken, kunnen we aanvragen nog beter beoordelen. We werken door ons overleg uniform samen. Als blijkt dat we over een bepaald onderwerp meer informatie nodig hebben, regelen we zelf een cursus. Of we vragen een deskundige om een presentatie te geven, bijvoorbeeld over bepaalde berekeningsmethodieken.”

Bevlogen team
Inhoudelijk bezig zijn en haar kennis actueel houden én verder vergroten. Dat is wat Jolanda het liefste doet en wat haar werk zo interessant maakt. “Natuurlijk horen er administratieve taken bij mijn functie”, zegt ze. Eerlijk is eerlijk, dat vindt ze niet het leukste, maar het hoort erbij. “Het team waarin ik werk bestaat uit gezellige en bevlogen collega’s. We zijn allemaal gemotiveerd om ons werk goed te doen. We hebben ook aandacht voor elkaar. Je kunt altijd een collega vragen om even mee te denken. Dat is heel prettig.”

Een selectie uit onze openstaande vacatures

Bekijk alle vacatures

Financieel analist milieu

  • Groningen
  • Meer dan 32 uur
  • Per: direct
ODG

Toezichthouder bodemsanering

  • Groningen
  • Meer dan 32 uur
  • Per: direct
ODG

Adviseur Geluid

  • Drenthe
  • Meer dan 32 uur
  • Per: direct
RUD Drenthe