Privacy en cookies

De website werkenbijnod.nl is onderdeel van de arbeidsmarktcampagne van de Noordelijke Omgevingsdiensten, een samenwerkingsverband tussen de FUMO, de ODG en de RUD Drenthe. De website is hiermee eigendom van deze drie omgevingsdiensten.

Wij zien het als taak om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en niet zomaar delen met derden. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de geldende privacy wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres en geboortedatum, maar ook het IP-adres, paspoortnummer en zakelijke telefoonnummer.

Verwerken van persoonsgegevens
Als je via deze website contact met ons hebt, verwerken we jouw persoonsgegevens. De drie omgevingsdiensten verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om met je te communiceren per e-mail of telefoon.

Delen met derden
Jouw persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorverkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Veiligheid en persoonsgegevens
De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot medewerkers van de FUMO, de ODG en de RUD Drenthe. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met gegevens om te gaan.
We werken continu aan het verbeteren van onze maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing van enige aard te voorkomen.

Bewaren persoonsgegevens
De FUMO, de ODG en de RUD Drenthe bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG heb jij het recht om:

  • informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
  • inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken;
  • informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
  • onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
  • (bepaalde) gegevens (onder omstandigheden) te laten verwijderen;
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
  • toestemming voor het gebruik van jouw gegevens in te trekken;
  • ons te verzoeken jouw gegevens over te dragen aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We vragen je wel om eerst contact met ons op te nemen om te kijken of we jouw klacht kunnen oplossen.

Contact
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met de drie noordelijke omgevingsdiensten via info@werkenbijnod.nl. We handelen deze verzoeken af met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en binnen de wettelijke reactietermijn.

Meer informatie over de AVG kun je vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder die erop toeziet dat organisaties zich houden aan de AVG.

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat deze website (en/of Flash-applicaties) naar je stuurt. Jouw webbrowser slaat de cookie vervolgens op jouw harde schijf op. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Cookies voor gebruik website
Met behulp van cookies registreren de omgevingsdiensten gegevens over het gebruik van deze website. Denk aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en het gebruiksgemak vergroten.
Deze werkwijze heeft geen impact op jouw privacy, omdat we de gegevens niet kunnen herleiden tot jou als individu. Hij valt daarom onder de uitzondering van de cookiewet. Als gevolg daarvan vragen we géén toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Disclaimer
Typ- en spelfouten voorbehouden. De FUMO, de ODG en de RUD Drenthe behouden zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat je altijd van de meest actuele versie op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2022.